Zdravotní orgány po celém světě potvrdily, že neexistují nežádoucí účinky spojené s přiměřeným užíváním kofeinu.

Mnoho úřadů po celém světě zkoumalo účinky kofeinu. Například vědci z Health Canada provedli rozsáhlé přezkoumání vědecké literatury týkající se kofeinu. Na základě tohoto přezkoumání došli k závěru, že obecná populace zdravých dospělých není vystavena možným nepříznivým účinkům kofeinu, pokud nepřekročí denní dávku 400 mg. Dále ovšem Health Canada doporučuje těhotným ženám, aby omezily svůj denní příjem kofeinu na maximálních 300 mg.

Jedna 250ml plechovka Red Bull Energy Drinku obsahuje 80 mg kofeinu, zhruba stejné množství, jako je obsaženo v jednom šálku kávy.

Zdravotnické orgány po celém světě, včetně Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) došly k závěru, že konzumace energetického nápoje Red Bull je zdravotně nezávadná. Také díky tomu je nápoj dostupný ve více než 171 zemích světa, včetně všech států Evropské unie.