Věděli jste, že…?

Lidské tělo obsahuje 70krát více taurinu, než jedna 250ml plechovka Red Bull.

Zdroj: Belli, DC. Taurine and TPN solutions? Nutrition 1994; 10: 82-84